Raport de activitate

Vicepreședinte al Comisiei pentru dezvoltare regională

– 03.02.2021 – a fost ales vicepreședinte al Comisiei pentru dezvoltare regională

– Participarea la ședințele de comisie, discuții cu membrii Renew Europe în legătură cu toate dosarele aflate în lucru în cadrul comisiei

– Raportor al grupului Renew Europe (shadow rapporteur) –Semestrul european -Raport de creștere economică 2020 ( European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020)

– Raportor al grupului Renew Europe (shadow rapporteur) – Propunerea pentru Stabilirea cadrului pentru atingerea neutralității climatice ( Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) (European Climate Law)

– Raportor al grupului Renew Europe (shadow rapporteur) – Opinie referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019 – Comisia Europeană (Opinion on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019 – European Commission)

– Raportor al grupului Renew Europe (rapporteur) – Opinie referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 (Opininon on Guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Regulation)

– 09.06.2020 –  intervenție în comisia REGI cu privire la ridicarea nivelului de trai prin programele europene. Întrebare pentru doamna comisar Ferreira.

– 07.07.2020 –  Negociere și depunere de amendamente în cadrul comisiei REGI privitoare la posibilitatea României de a realiza investiții în domeniul gazului la Raportul pentru o tranziție justă (JTF)  

– 17.07.2020 –  intervenție în comisia REGI cu privire la viitorul industriei auto din Europa. Întrebare pentru ministrul economiei și energiei din Germania, Peter Altmaier

– 26.02.2021 – întâlnire virtuală Engie Europa – Schimb de opinii cu privire la Infrastructura energetică transeuropeană

– 13.04.2021 – întâlnire virtuală Asociația EGEC Geothermal – Schimb de opinii cu privire la Infrastructura energetică transeuropeană

– 22.04.2021 –  intervenție în comisia REGI cu privire la Infrastructura energetică transeuropeană


Vicepreședinte al delegației la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania

– 26.09.2019 a fost ales vicepreședinte al Delegației

întâlniri și discuții informale cu președintele și vicepreședinta delegației despre susținerea integrării Albaniei

– 05.12.2019 –  întâlnire cu reprezentanta Albaniei pe lângă Parlamentul European, doamna ambasador Suela Janina

– 08.01.2020 – în cadrul acestei delegații a reacționat ferm la cazul Harun Celik, dizidentul turc a fost deportat în Turcia în ciuda faptului că solicitase azil politic,  prin scrisorile trimise președintelui și prim-ministrului Albaniei cu privire la obligația Albaniei de a respecta drepturile omului

– 03.03.2020 – întâlnire cu Societatea Civilă albaneză – Civil Rights Defenders

– 15.02.2021 – Reuniune virtuală a delegației la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania

– 20.04.2021 – Reuniune virtuală pentru un schimb de opinii pre-electoral referitor la alegerile parlamentare din Albania care au avut loc la data de 25.04.2021

– 11.05.2021 – Reuniune comună a delegațiilor din Balcanii de Vest și Turcia pe tema egalității de gen și a provocărilor legate de drepturile femeilor


Membru

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor – IMCO

– Participarea laședințele de comisie, discuții cu membrii Renew Europe în legătură cu toate dosarele aflate în lucru în cadrul comisiei

– Raportor al grupului Renew Europe (shadow raporteur) – Addressing product safety in the single market (Abordarea siguranței produselor în piața comună)

– Raportor al grupului Renew Europe (shadow raporteur) – New Industrial Strategy for Europe (Noua strategie industriala pentru Europa)

– Raportor al grupului Renew Europe (shadow rapporteur) – Opinie referitoare la adecvarea, subsidiaritatea și proporționalitatea reglementărilor la nivelul Uniunii Europene – raportul pentru anii 2017, 2018 și 2019 privind o mai bună legiferare (Opinion  European Union regulatory fitness and subsidiarity and proportionality report on Better Law Making covering the years 2017, 2018 and 2019)

– Raportor al grupului Renew Europe (rapporteur) – Opinie referitoare la un plan de acțiune în domeniul proprietății intelectuale pentru a spijini redresarea și reziliența UE (Opininon on an intellectual property action plan to support the EU’s recovery and resilience)

– Raportor al grupului Renew Europe (shadow rapporteur) – Implementarea Directivei 2009/48/EC privitoare la siguranța jucăriilor (Implementation of Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys)

– 18.09.2019 – întâlnire cu asociația Prosafe și transmiterea mesajului privitor la prioritățile respectării drepturilor consumatorilor în cadrul conferinței de final a proiectului Joint Market Surveillance Action on Consumer Products 2016 (JA2016)

– 14.02.2020 – întâlniri asociații: Verbant TUV, TIE(Toyindustries)

– 24.01.2020 – întâlnire asociația ANEC (Asociația Consumatorilor Europeni)

– 28.10.2020 –  intervenție în comisia IMCO cu privire la viitorul digital al Uniunii Europene. Întrebare adresată doamnei vicepreședinte executiv a Comisiei Europene Margrethe Vestager

– 19.03.2021 – întâlnire virtuală asociația Europa Insights – Schimb de opinii cu privire la proprietatea intelectuală

– 22.02.2021 – intervenție în comisia IMCO cu privire la libera circulație a muncitorilor sezonieri

– 17.03.2021 – intervenție în comisia IMCO cu privire la raportul pentru o mai bună legiferare

– 08.04.2021 – întâlnire virtuală asociația ACT|Association – Schimb de opinii cu privire la proprietatea intelectuală

– Întâlniri cu diferite asociații în domeniul sigurantei și securității produselor


Comisia pentru cultură și educație -CULT

– Participarea la ședințele de comisie, discuții cu membrii Renew Europe în legătură cu toate dosarele aflate în lucru în cadrul comisiei

– Raportor – Agenda Strategică de Inovare a Institului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: Îmbunătățirea capacității de inovare și a
talentului în Europa
  – Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe

– Raportor al grupului Renew Europe (shadow raporteur) – Institului European de Inovare și Tehnologie (EIT) – European Institute of Innovation and Technology

– Raportor al grupului Renew Europe (shadow rapporteur) – Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 (Report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033)

– 26.01.2021 – intervenție în comisia CULT cu privire la proiectul Bauhaus

– 15.03.2021 – intervenție în comisia CULT cu privire la proiectul EUROPEANA

– 19.04.2021 – intervenție în comisia CULT cu privire la pregătirea digitală a profesorilor și infrastructura digitală. Întrebare adresată comisarului Thierry Breton  


Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru – D-ME

https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-me/members

– 02.07.2019 a fost ales  membru supleant

– 18.11.2019 a participat la ședința ordinară

– 03.12.2019 a participat la ședința privind Balcanii de vest

– 03.02.2020 a participat la ședința ordinară

– 22.04.2021 – Reuniune virtuală a delegației la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE- Muntenegru – D-ME

Intergrupul Anticorupție

Intergrupul pentru sprijinirea IMM-urilor

Intergrupul pentru lupta împotriva cancerului


Întrebări parlamentare

 – 26.09.2019 – Implementarea și respectarea, în statele membre, a legislației europene privind tehnologia de localizare a apelantului numărului de urgență european 112

 – 13.05.2020 – Lucrătorii sezonieri români în agricultură în contextul pandemiei de COVID-19

 – 29.05.2020 – Capitalele europene ale culturii

 – 08.06.2020 – COVID-19 și industria cinematografică europeană

– 12.06.2020 – Lipsa datelor privind industriile culturale și creative

 – 13.10.2020 – Structura bugetului programului Erasmus + și „Centrele de excelență profesională

– 11.11.2020 – Susținere întrebare către Comisia Europeană cu privire la tăierile ilegale din România

 – 24.11.2020 – Achiziționarea comună de către Comisie a vaccinului împotriva COVID-19 — finanțare, distribuție și branding

 – 16.02.2021 – Sprijinul oferit studenților din Belarus pentru a studia la universitățile din UE

– 19.03.2021 – Legislația UE privind achizițiile publice


Dezbateri în plen

– 16.09.2019 – Protejarea faunei și florei europene

– 28.11.2019 – Protejarea apărătorilor pădurilor și ai mediului în UE (dezbatere)

– 16.12.2019 – Comemorarea a 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989 (dezbatere)

– 16.12.2019 – Cerințe pentru prestatorii de servicii de plată – Măsuri de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA (dezbatere)

– 17.12.2019 – Initiative der EU für Bestäuber(Inițiativă EU cu privire la polenizatori)

– 19.12.2019 – Comemorarea a 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989

– 13.01.2020 – Un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile

-13.01.2020 – Diferența de remunerare între femei și bărbați

– 13.01.2020 – Obiectivul principal al Europei –  Prevenția

– 30.01.2020 – Necesitatea unei inițiative de etichetare alimentară semaforizată

– 10.02.2020 – IMM-urile și o mai bună reglementare

– 11.02.2020 – Combaterea antisemitismului, a rasismului și a urii în Europa

– 12.02.2020 – An EU strategy to put an end to female genital mutilation around the world

 – 12.02.2020 – Comerțul ilegal cu animale de companie în UE

 – 23.11.2020 – Către o nouă agendă pentru consumatori după 2020 (dezbatere)

– 27.01.2021 – Către o piață unică mai sustenabilă pentru întreprinderi și consumatori (continuarea dezbaterii)

– 08.02.2021 – Impactul COVID-19 asupra tinerilor și sportului (dezbatere)

 –10.02.2021 – Controlul democratic al platformelor de socializare și protecția drepturilor fundamentale (dezbatere)

– 08.03.2021 – Intervenție cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele pentru construcții (dezbatere)

* 11.03.2021 – Intervenție cu privire la evaluarea regulamentului Geo-blocking (dezbatere)

*– 28.04.2021 – Certificatul verde digital – Cetățenii Uniunii – Certificatul verde digital – Resortisanții țărilor terțe – Accesibilitatea și prețul abordabil al testelor de COVID-19 (dezbatere)

*- 17.05.2021 – Intervenție cu privire la Fondul pentru o tranziție justă (dezbatere)

*- 18.05.2021 – Erasmus+: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport (dezbatere)

*- 18.05.2021 – Programul Europa Creativă (dezbatere)

*- 19.05.2021 – Conturarea viitorului digital al Europei: piața unică digitală și utilizarea IA pentru consumatorii europeni (dezbatere)


Propuneri de rezoluție

– 16.09.2019 – Rezoluția Parlamentului European referitoare la brevetabilitatea plantelor și a proceselor esențialmente biologice

– 17.09.2019 – Rezoluția Parlamentului European referitoare la importanța rememorării istoriei europene pentru viitorul Europei

– 18.09.2019 – Rezoluția Parlamentului European referitoare la importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei

– 21.10.2019 – Rezoluția Parlamentului European referitoare la efectele falimentului Grupului Thomas Cook

– 20.11.2019 – Rezoluția Parlamentului European referitoare la drepturile copiilor cu ocazia celei de a 30-a aniversări a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului

– 16.12.2019 -Rezoluția Parlamentului European referitoare la comemorarea celei de a 30-a aniversări a revoluției din România din decembrie 1989

– 22.01.2020 – Rezoluția Parlamentului European referitoare la un încărcător comun astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (3) litera (a) din Directiva privind echipamentele radio

– 10.06.2020 – Propunere de Rezoluție referitoare la protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei provocate de COVID-19

– 09.09.2020 – Propunere de Rezoluție referitoare la redresarea culturală a Europei

– 14.09.2020 – Propunere de Rezoluție referitoare la pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axate pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane

– 14.09.2020 – Propunere de Rezoluție referitoare la situația din Belarus

– 14.09.2020 – Propunere de Rezoluție referitoare la situația din Rusia: otrăvirea lui Alexei Navalnîi

– 14.09.2020 – Propunere Comună de Rezoluție referitoare la redresarea culturală a Europei

– 15.09.2020 – Propunere Comună de Rezoluție referitoare la pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axate pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane

– 15.09.2020 – Propunere Comună de Rezoluție referitoare la situația din Belarus

– 15.09.2020 – Propunere Comună de Rezoluție referitoare la situația din Rusia: otrăvirea lui Alexei Navalnîi

– 18.01.2021 – Propunere de Rezoluție referitoare la atenuarea consecințelor cutremurelor din Croația

– 19.01.2021 – Propunere Comună de Rezoluție referitoare la atenuarea consecințelor cutremurelor din Croația

Explicații scrise ale votului

– 09.02.2021 – Reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă

Consultări și dezbateri

– Joint market surveillance action on consumer products – JA 2016 – Acțiuni comune de supraveghere a pieței pentru protecția consumatorului. În cadrul acestui eveniment, în calitate de membru al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorului, Vlad Botoș,  a transmis prioritățile mandatului său în acest domeniu și disponibilitatea de a colabora cu toate autoritățile de supraveghere a pieței pentru a asigura calitatea și siguranța produselor în toate țările din Uniunea Europeană.

– 60 years Anniversary of CLEPA – aniversarea a 60 de ani a Asociației europeană producătorilor de componente auto. În cadrul acestui eveniment festiv au avut loc discuții și dezbateri cu participarea a numeroase personalități și specialiști din domeniu privind viitorul industriei auto în Uniunea Europeană. Vlad Botoș a prezentat direcția de dezvoltare pe care strategia industrială ar trebui să o susțină privind producția de autovehicule din perspectiva unei economii ecologice și sustenabile.4

– 23.07.2020 – Intervenție Radio România Internațional – Relansarea industriei auto europene după pandemie

– 09.12.2020 – European Forum for Manufacturing – Conferință virtuală cu tema: Aducerea Europei la nivel de lider global in domeniul tehnologiilor revolutionare (Bringing Europe to a global Leadership on breakthrough technologies)

– 14.01.2021 – Radio România Internațional – Tema emisiunii – Marea Britanie și Piața Unică Europeană după Brexit

– 12.02.2021 – Intervenție Radio România Internațional – 2021 – Anul european al căilor ferate

– 24.02.2021 – European Forum for Manufacturing – Conferință virtuală cu tema: Transformarea industriei schimbând modelele de afaceri și strategia industrială (Industry transformation changing business models and industrial strategy)

– 05.03.2021 – Europuls – Centrul de Expertiză Europeană  – Conferință virtuală la Parlamentul European Biroul de legătură în România: Impactul politicii de concurență a UE asupra consumatorilor și companiilor

– 18.03.2021 – Federația LEADER România  – Conferință virtuală: Noi reglementări, noi provocări în politicile UE. Cum vor fi afectate GAl-urile de regulamentul privind taxonomia și ”Do No Significant Harm”

– 28.03.2021 – DIGI24  – Participare la emisiunea ”Europa. Mi-e bine, ți-e bine.”. Tema emisiunii – Dezvoltare regională cu fonduri europene.

– 13.04.2021 – Radio România Internațional – Tema emisiunii – Spațiul Schengen

– 07.05.2021 – Participare la evenimentul online dedicat Zilei Europei 2021 – ”Solidaritatea UE în vremuri dificile. Decidem viitorul împreună”

– 09.05.2021 – Participare la evenimentul dedicat Conferinței privind viitorul europei – Lansarea Manifestului USR PLUS privind viitorul Europei.


Activitate avută în perioada de criză COVID

– 17.03.2020 – Situația de frontiera româno-maghiară – Ministerul Afacerilor de Externe România

MAE17.03.2020

– 17.03.2020 – Situația de frontiera româno-maghiară – Ministerul Afacerilor de Externe Ungaria

MEP17.03.2020HU

– 18.03.2020 – Situația SC SANEVIT 2003 SA – Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

ME18.032020

– 18.03.2020 – Situația SC SANEVIT 2003 SA – Ministerul Sănătății

MS18.032020

– 19.03.2020 – Se atrage atenția cu privire la  colaborare inter-instituțională care să permită ca informațiile să ajungă la arădeni – Instituția Prefectului județul Arad

pma18.03.2020

– 19.03.2020 – Se atrage atenția cu privire la  colaborare inter-instituțională care să permită ca informațiile să ajungă la arădeni – Direcția pentru Sănătate Publică Arad

dsp18032020

– 19.03.2020 – Se atrage atenția cu privire la  colaborare inter-instituțională care să permită ca informațiile să ajungă la arădeni – Consiliul Județean Arad

cj18032020

– 19.03.2020 – Se atrage atenția cu privire la  colaborare inter-instituțională care să permită ca informațiile să ajungă la arădeni – Primăria Municipiului  Arad

pma18.03.2020-1

– 23.03.2020 – Se atrage atenția cu privire la majorarea prețurilor – Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

ME23.03.2020

– 23.03.2020 – Situația testărilor în județul Arad – Direcția pentru Sănătate Publică Arad

DSP23.03.2020

– 27.03.2020 – Informații cu privire la testarea personalului medical – Direcția pentru Sănătate Publică Arad

DSP27.03.2020

– 27.03.2020 – Scrisoarea de solidaritate UE – Ursula von der Leyen, President of the European Commission

LetterUE27.03.2020

– 27.03.2020 – Scrisoarea de solidaritate UE – Mr. Charles Michel, President of the European Council

LetterUE27.03.2020

– 27.03.2020 – Scrisoarea de solidaritate UE – Mr. David Maria Sassoli, President of the European Parliament

LetterUE27.03.2020

– 28.03.2020 – Se atrage atenția asupra faptului că se pot amenaja alte spații pentru tratarea pacienților cu COVID 19 – Instituția Prefectului județul Arad

PJA28.03.2020

– 09.04.2020 – Interpelare cu privire la îngrijorarea cetățenilor privind infecțiile în rândul copiilor – Președinția României

PREZ09.04.2020

– 09.04.2020 – Interpelare cu privire la îngrijorarea cetățenilor privind infecțiile în rândul copiilor – Direcția pentru Sănătate Publică Arad

DSP09.04.2020

– 09.04.2020 – Interpelare cu privire la îngrijorarea cetățenilor privind infecțiile în rândul copiilorInstituția Prefectului județul Arad

PJA09.04.2020

– 09.04.2020 – Interpelare cu privire la îngrijorarea cetățenilor privind infecțiile în rândul copiilor – Guvernul României – Primul Ministru

PM09.04.2020

– 09.04.2020 – Interpelare cu privire la îngrijorarea cetățenilor privind infecțiile în rândul copiilor – Ministerul Sănătății

MS09.04.2020

– 22.04.2020 – Se supune în atenția domnului Prim Ministru implementarea sistemului Kurzarbeit – Guvernul României – Primul Ministru

PM22.04.2020

– 22.04.2020 – Se supune în atenția domnului Prim Ministru implementarea sistemului Kurzarbeit – Ministerul Muncii

MM22.04.2020

– 28.04.2020 – Carantină la domiciliu pentru persoanele asimptomatice – Ministerul Sănătății

MM22.04.2020-1

– 30.04.2020 – Îngrijorare față de dispariția din farmacii a medicamentului Euthyrox – Ministerul Sănătății

MS30042020

– 08.05.2020 – Accesul populației la tratamente stomatologice – Ministerul Sănătății

MS08.05.2020

– 16.05.2020 – Traficul din vama Nadlac – Ministerul Afacerilor Externe

Scrisoare-MAE-16-mai-2020


Evenimente și întâlniri în România

– 01.12.2019 Lansare împreună cu europarlamentarul Cristian Ghinea a proiectului european ”O Țară ca Afară”.

– 31.01.2020 -Eveniment cu iubitorii de animale. Găsirea de soluții pentru îmbunătățirea vieții animalelor.

– 14.02.2020 – Eveniment cu profesori, învățători, părinți, pe tema îmbunătățirii sistemului educațional.

– 28.02.2020 – Eveniment cu medici si ecologi pe teme de interes

– 06.03.2020 – Eveniment cu părțile interesate pe tema transformării Aradului în județ turistic.

– Deschiderea a patru cabinete europarlamentare la Arad, Timișoara, Alba Iulia și Deva precum și pregătirea inaugurării a încă două cabinete în orașele Baia Mare și Drobeta Turnu-Severin.

– 06.05.2020 – ”Celelalte crize ale României” – eveniment virtual pe tema deșeurilor

– 21.05.2020 – ”Timișoara, capitală culturală” – eveniment virtual pe tema amânării momentului în care Timișoara va deveni Capitală Culturală

– 02.06.2020 – Fonduri europene în administrația locală și județeană – eveniment virtual

– 01.12.2020 – ”Altfel de politică în Europa” – eveniment virtual

Scrisori deschise

– 16.06.2020 – Scrisoare către premierul României Ludovic Orban cu privire la situația transportatorilor

– 16.06.2020 – Scrisoare către primarul Aradului Călin Bibarț cu privire la situația manifestărilor culturale în Arad

– 11.11.2020 – Susținere scrisoare către Comisia Eropeană cu privire la susținerea unui procent de 2% pentru cultură din fondul pentru reziliență și redresare (RRF)

– 12.11.2020 – Susținere scrisoare către Comisarul Johannes Hahn cu privire la acordarea de avansuri pentru România pentru Fondul de solidaritate

– 17.11.2020 – Susținere scrisoare trimisă către Federația Internațională de Hochei cu privire la Campionatul Mondial de Hochei 2021 care ar trebui să aibă loc în Belarus

– 23.11.2020 – Susținere scrisoare trimisă către Ursula von der Leyen ”Stand Up for Women” cu privire la drepturile femilor

– 15.12.2020 – Susținere scrisoare trimisă către vicepreședintele Comisiei Europene Valdis Dombrovskis cu privire la taxonomie

– 23.12.2020 – Redactare și trimitere scrisoare către președinții Comisiei europene, Consiliului European și Parlamentului European cu privirea la alegerea unei zile pentru comemorarea victimelor răpuse în timpul pandemiei Covid-19

– 27.12.2020 – Susținere scrisoare trimisă către Comisia Europeană cu privire la noile taxe impuse de USA către Uniunea Europeană

– 05.01.2021 – Scrisoare președintelui Parlamentului European, președintelui Consiliului European, președintei Comisiei Europene și președinților parlamentelor statelor membre ale Uniunii Europene, pentru o zi de comemorare a victimelor Covid-19

– 20.01.2021 – Susținere scrisoare cu privire la programul Erasmus după BREXIT în Marea Britanie

– 21.01.2021 – Răspunsul din partea președintelui Consililui European, Charles Michel cu privire la scrisoarea trimisă pentru comemorarea victimelor Covid -19

– 08.02.2021 – Susținere scrisoare cu privire la sprijinirea studenților din Belarus

– 12.03.2021 – Scrisoare către primarul Aradului Călin Bibarț cu privire la situația  teatrului Hirsch din Arad

– 14.04.2021 – Susținerea scrisorii inițiate de fostul prim-ministru al Poloniei și președinte al Parlamentului European, Jerzy Buzek

– 19.05.2021 –  Scrisoare trimisă către președinții Comisiei Europene și Consiliului European cu privire la întârzierile fără sens de la granița dintre Austria și Ungaria