Comisia IMCO - Piața internă și protecția consumatorilor - Vlad Botoş

Sunt membru în comisia IMCO. Aceasta comisie este competentă în ceea ce privește supravegherea și controlul legislativ al normelor UE privind piața unică, inclusiv piața unică digitală, politica vamală și protecția consumatorilor.

O piață unică bine reglementată este esențială pentru deblocarea prosperității, a inovării și a competitivității. O mai bună aplicare și adaptarea constantă a normelor UE de protecție a consumatorilor sunt importante pentru a proteja drepturile și bunăstarea consumatorilor.

Avem în față numeroase provocări și oportunități, printre care valorificarea în continuare a potențialului pieței unice digitale, precum și aprofundarea integrării pieței unice a serviciilor. În special, într-o lume caracterizată de schimbări tehnologice rapide, este important să se asigure coerența politicilor între mediul online și cel offline, oferind garanții în materie de echitate și transparență pentru a consolida încrederea cetățenilor în piața internă.

Comisia colaborează cu statele membre și cu Comisia pentru a se asigura că normele pieței unice sunt realizabile și sunt puse în aplicare pe deplin și în timp util.