Comisia CULT: Cultură și Educație - Vlad Botoş

Sunt membru în Comisia pentru cultură și educație – CULT. Această comisie este responsabilă de toate aspectele culturale ale Uniunii, cum ar fi diseminarea culturii, patrimoniul cultural, diversitatea culturală și lingvistică, precum și educația, politica în domeniul informației și al mass-mediei, aspectele culturale și educative ale societății informaționale, aspecte privind tineretul și sportul. Parlamentul European joacă un rol important în adoptarea de noi acte legislative și în supravegherea programelor UE din aceste domenii. În această privință, comisia noastră este responsabilă pentru programul „Erasmus +” pentru educație, formare, tineret și sport, de programul „Europa creativă”, care sprijină sectoarele culturale și creative europene, și de programul „Corpul european de solidaritate”.